Thẻ: ưu khuyết điểm của thiết kế nhà lệch tầng

Những ưu khuyết điểm của việc thiết kế nhà lệch tầng

Ưu và nhược điểm thiết kế nhà lệch tầng. Bản chất nhà lệch tầng là sự khác biệt về cao độ giữa các tấm sàn hoặc các không gian. Vì vậy, làm nhà cao tầng cần phụ thuộc vào nhiều yếu tố, chẳng hạn như tính chất sử dụng không gian, sở thích cá nhân, nhân khẩu trong gia đình, […]