bài tập lớn môn tổ chức và điều hành sản xuất


mình mở file ko được bạn ơi .. bt lớn bỉu thiết kế chỗ chức thi công 1 ct cụ thể..lập ít nhất 2 phương án để so sánh và lập tiến độ thi công theo sơ đồ gannt..vẽ dây chuyền..

Chỉnh sửa cuối: 28/09/14Source link


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*
*