Cần Chỉ số gíá xây dựng quý IV năm 2011


Theo Quy định tại Điều 14, Thông tư số 02/2011/TT.BXD ngày 22/02/2011 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn xác định và công bố chỉ số giá xây dựng phục vụ công tác lập, điều chỉnh tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng và giá hợp đồng xây dựng thì:

1. Kể từ tháng 10/2011 thì Sở Xây dựng của từng tỉnh sẽ thực hiện việc công bố các chỉ số giá xây dựng trên địa bàn của từng tỉnh;

2. Bạn cần chỉ số giá ở tỉnh nào? Mình gửi bạn tham khảo ở Hà Nội nhé.

TẢI TẠI ĐÂY NHÉSource link


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*
*