Chấm dứt đầu tư dự án Căn cứ dịch vụ dầu khí Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa


Thông tin: Chấm dứt đầu tư dự án Căn cứ dịch vụ dầu khí Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa
Có bác nào làm trong dự án này không nhỉ? Dừng dự án thì có nhiều anh em lại bị thất nghiệp… XD ngày càng khó khăn. Có bác nào viết đề tài để giải quyết triệt để khó khăn này không nhỉ???
[​IMG]
Links gốc: http://thuvienphapluat.vn/archive/C…-vu-dau-khi-Van-Phong-Khanh-Hoa-vb207128.aspx

Click mở rộng…Source link


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*
*