Những tính năng và quy trình quản lý dự án đầu tư trên iBom.IM


Phần mềm quản lý đầu tư iBom.IM được thiết lập mô hình quản lý kiểu mới, là giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý dự án đầu tư tạo ra sự thành công cho dự án.

Với mục tiêu mang đến cho khách hàng giải pháp quản lý chuyên nghiệp nhất, phần mềm quản lý dự án iBom.IM được thiết kế trên nền tảng công nghệ cao và hiện đại, triển khai hiệu quả với mọi mô hình doanh nghiệp.

  • Giải pháp iBom.IM quản lý tổng thể và theo dõi tiến độ của dự án. Thực hiện các phê duyệt báo cáo về dự án đầu tư.
  • Phần mềm iBom.IM là hệ thống thống nhất, người quản lý có thể dễ dàng theo dõi quá trình và tiến độ của dự án. Phân quyền người xem và quyền sửa dữ liệu để đảm bảo thông tin trong nội bộ.
  • Theo dõi thanh toán vốn đầu tư xây dựng chặt chẽ nhắm quản lý và phân bổ nguồn vốn hợp lý từ đó giải ngân nguồn vốn đến từng công trình.
  • Phần mềm quản lý giúp nâng cao trách nhiệm của cơ quan, bộ phận quản lý và thi hành dự án
  • iBom.IM giúp quản lý vấn đề tài chính của dự án chặt chẽ: các nguồn thu chi sẽ được ghi chép và kiểm soát một cách rõ ràng; phát hiện rủi ro hoặc cơ hội phát triển của dự án; quản lý các tư liệu dự án; thống kê các số liệu và báo cáo đầy đủ nhất.

Cùng theo dõi video dưới đây để hiểu rõ hơn về quy trình quản lý dự án đầu tư trên iBom.IM:

Chỉnh sửa cuối: 27/12/18Source link


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*
*