Những tư liệu hiếm và chân thực về chủ tịch Hồ Chí MinhClick để xem những nét bút chân thực của Bác Hồ qua tác phẩm “Hồ Chí Minh và 5 bảo vật quốc gia”:
Trong khối di sản tinh thần mà Bác Hồ để lại cho chúng ta, có 5 tác phẩm được gìn giữ như Bảo vật Quốc gia bao gồm: “Đường Kách mệnh”; “Ngục trung nhật ký (Nhật ký trong tù)”; “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến”; “Lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước” và “Bản di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”.
Để xem từng nét chữ của Bác Hồ trong các tác phẩm này, mọi người có thể click vào đường link sau và…

Những tư liệu hiếm và chân thực về chủ tịch Hồ Chí MinhSource link


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*
*