Tổng hợp các bài viết hướng dẫn DỰ TOÁN BNSC 2O2OTổng hợp các thông tin, bài viết, video hướng dẫn sử dụng Dự toán BNSC 2020

NỘI DUNG HƯỚNG DẪN BÀI BIẾT VIDEO
1. Hướng dẫn Cài đặt

1. 1​

Cài đặt phần mềm Dự toán

1. 2​

Cập nhật Version Dự toán BNSC 2020
2. Hướng dẫn Sử dụng

2. 1​

Giới thiệu giao diện Dự toán

2. 2​

Tạo/Mở/Lưu công trình Dự toán

2. 3​

Cài đặt Cơ sở dữ liệu

2. 4​

Tải Dữ liệu Data từ máy chủ

2. 5​

Tra cứu mã hiệu công việc
3. Tình huống phát sinh khi sử dụng

3. 1​

Không tạo mới được công trình Dự toán

3. 2​

Không tìm thấy Khóa cứng

3. 3​

Khắc phục lỗi khởi tạo phần mềm

3. 4​

Khắc phục lỗi font chữ loằng ngoằng

3. 5​

Khắc phục khi cài phần mềm trên Office 2010Source link


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*
*