Xóa/Thêm/Sao chép/Cắt dán/Chèn công việc DỰ TOÁN BNSC 2O2O


PHẦN II – HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM
XÓA/THÊM/SAO CHÉP/CẮT/DÁN/CHÈN CÔNG VIỆC DỰ TOÁN BNSC 2O2O
Lưu ý: Bạn có thể xem hướng dẫn bằng file Pdf [tại đây]

Xóa/Thêm/Sao chép/Cắt dán/Chèn công việc DỰ TOÁN BNSC 2O2OSource link


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*
*